Studenci UAM bez Granic!

Już we wrześniu br. studenci z trzech wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – członkowie Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej (Zakład Pedeutologii, ampoule WSE UAM) ? postawią swoje pierwsze kroki na afrykańskiej ziemi, order realizując krótkoterminowy projekt badawczo-edukacyjny w Tanzanii.

Projekt będzie obejmować dwie części: edukacyjną oraz naukowo-badawczą. Pierwsza z nich dotyczy prowadzenia lekcji dla dzieci i młodzieży za pomocą metod aktywizujących i twórczych. W ramach zajęć edukacyjnych odbędzie się kilkanaście tematycznych spotkań w lokalnych szkołach w rejonie Biharamulo. Jednocześnie studenci sprawdzą funkcjonowanie ?szkół na odległość? i poszukają metod ich modernizacji. W ramach części naukowo-badawczej studenci będą prowadzić badania, case które są elementem większego projektu pt. ?Marzenia w spostrzeżeniach dzieci w Kenii (Laare), Tanzanii (Biharamulo) oraz w Polsce (Czaplinek) ? analiza porównawcza?. Badania zostaną zrealizowane w oparciu o wypowiedzi dzieci na temat wykonanych przez nie fotografii. Analiza porównawcza otrzymanych wyników pozwoli przybliżyć postaci uczniów dwóch kontynentów, zestawić ze sobą ich marzenia oraz aspiracje. Badania w dłuższej perspektywie mają pomóc dostosować międzynarodową pomoc dla tego biednego regionu do panujących realiów. Informacje szczegółowe znajdują się na stronie: http://knem.amu.edu.pl/tanzaniahttps://www.facebook.com/KNEM.Poznan, natomiast zbiórka funduszy odbywa się poprzez portal: http://polakpotrafi.pl/projekt/studenci-bez-granic. Zachęcamy do wsparcia inicjatywy oraz śledzenia na bieżąco działań projektowych!

Komentarze